© WeBratři 2008

Vítejte na dějepisném webu Gymnázia a SOŠPg Jeronýmova!

Termín vademecum pochází z latinských slov vade ~ pojď, me ~ mnou a cum ~ se. Dá se tedy přeložit jako průvodce, příručka či rukověť. Vademecum maturanta z dějepisu je určeno především studentům, kteří se rozhodnou maturovat z dějepisu jako jakýsi jejich průvodce a pomocník při přípravě na maturitní zkoušku. Nicméně věříme, že na své si při brouzdání po těchto stránkách přijdou i ostatní studenti a zájemci o tuto poutavou vědu.

Dějepis, to nejsou jen letopočty a suchá fakta. Jsou to především události spjaté s konkrétními místy, osobnostmi a například i uměleckými díly. Již několik let se proto při výuce snažíme studentům přibližovat jednotlivé epochy lidských dějin pomocí obrazových materiálů a dalších multimediálních prvků. Po této „sběratelské fázi“ jsme se konečně odhodlali ke zpřístupnění těchto materiálů.

Naší hlavní motivací při tvorbě těchto stránek bylo nastavení standardů pro maturanty z dějepisu. Součástí maturitní zkoušky se od letošního roku stane historická orientace a „poznávačka“. Ke každému maturitnímu okruhu student dostane 10 pojmů vybraných napříč všemi tématy a zároveň cca 5 obrázků týkajících se pouze vylosovaného okruhu.

Databáze pojmů je výsledkem společného výběru všech vyučujících dějepisu na naší škole. Od této chvíle se napevno stává součástí dějepisného kurikula naší školy, neboli každý student by se měl se všemi pojmy týkajícími se jednotlivých témat setkat v průběhu výuky bez ohledu na to, který kantor vede vyučování. Obdobné je to s obrazovými materiály.

Termíny jsou roztříděny dle maturitních okruhů a následujících kategorií: pojmy, osobnosti, území a lokality, bitvy, smlouvy a listiny.

Doufáme, že Vám tyto stránky pomohou při Vaší přípravě k maturitě, potažmo ve Vašem navazujícím studiu.

V Liberci 16. 9. 2013 za PK dějepisu
Mgr. Jan Divišek